Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan.

Wij deden altijd al ons best om zorgvuldig met uw privacy en persoonsgegevens om te gaan, maar op een aantal punten is dat uitgebreid.
 Volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid worden uw gegevens digitaal opgeslagen. Dit betreft zowel uw persoonsgegevens als uw medische gegevens. Op onze medische vragenlijst staat afsluitend ook een verklaring van instemming van het gebruik van uw gegevens in onze praktijk. Hiermee geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken om goede zorg te kunnen verlenen.

Uw gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt dan voor zorg in onze praktijk en door derden die een duidelijke behandelrelatie met u hebben of zullen aangaan, waarbij wij noodzakelijke behandelgegevens zullen delen.
Voor zover de wet dat vraagt zullen wij expliciet toestemming vragen. Het uitwisselen gebeurt via een beveiligde email verbinding (Zorgmail).

Het bekijken van persoonsgegevens, alsmede het corrigeren indien u het er niet mee eens bent is een van de rechten die de wet u geeft. Wij vragen in beide gevallen ons dit schriftelijk te verzoeken.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst stelt eisen aan de manier waarop gegevensverwerking t.b.v. een behandelovereenkomst dient plaats te vinden, alsmede dat behandelgegevens 15 jaar bewaard worden. Mocht u willen dat uw gegevens gewist worden in ons actieve bestand of dat u de toestemming tot gebruik van uw gegevens intrekt, dan worden ze naar een inactief digitaal archief verplaatst en zijn ze niet meer actief in ons dossier aanwezig.

Indien u meent dat wij niet correct met uw gegevens omgaan, laat u ons dat dan beslist weten. U heeft het recht bezwaar te maken.

Tot slot zijn wij verplicht een datalekregister bij te houden. Wij hebben ervoor gekozen in de praktijk geen fysieke data aanwezig te laten zijn. We werken met het programma “tandarts in de wolken” welke de NEN 7510 en ISO 27001 certificering heeft en voldoet aan de AVG norm. Mocht er een datalek optreden dan zijn wij verplicht dat aan u te melden.