Een behandeling die bij u past, dat is ons uitgangspunt. Tijdens het behandeltraject houden wij zo veel mogelijk rekening met u en blijven wij behandeling en verwachting op elkaar afstemmen. Wij ervaren uw reactie dan ook als opbouwende kritiek, die naar een goed eindresultaat leidt.

Wij verwachten dat wij problemen onderling kunnen oplossen, maar wij dienen u de mogelijkheid te bieden terecht te kunnen bij een klachtencommissie. Daarom zijn wij aangesloten bij de klachtenprocedure van de Associatie Nederlandse Tandartsen.

Meer hierover vindt u op deze site