Wij hebben een algemene praktijk. Dat wil zeggen dat wij alle werkzaamheden - van eenvoudig tot uitgebreid herstel - uitvoeren. Daaronder valt bijvoorbeeld het behandelen van kinderen en mensen die het bezoek aan de tandarts angstig vinden. Voor hen geldt: maak gerust eens een afspraak om kennis te maken. Een behandeling starten we pas als er vertrouwen is gegroeid. Soms menen wij dat een behandeling beter kan worden uitgevoerd door een collega die zich op een bepaald onderdeel heeft gespecialiseerd. Wij zullen dat dan met u bespreken en eventueel doorverwijzen.

De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.